وبلاگ

فیلم صنعتی نمایشگاه البرز ،شامل تصویربرداری از بخش های مختلف پروژه و مراحل ساخت آن و همچنین نماهای متنوع هوایی و  مصاحبه با مدیران و سرمایه گذاران این پروژه می باشد.

از جمله خدمات ارائه شده در این پروژه:

  • تهیه سناریو و برنامه ریزی تولید 
  • تصویربرداری هوایی
  • ساخت فیلم صنعتی
  • تهیه موشن گرافی مراحل ساخت

برای تهیه فیلم های صنعتی از پروژه های عمرانی به دلیل طولانی بودن زمان ساخت پروژه ،لازم است طبق یک برنامه زمان بندی از کلیه مراحل ساخت آن پروژه عمرانی و یا راهسازی تصویربرداری شود که در زمان تدوین نهایی همه بخش ها با جزییات نمایش داده شود.

نکته ای که همیشه در ساخت این نوع از فیلم های صنعتی از پروژه های عمرانی مورد اهمیت قرار می دهیم، نمایش دقیق   مراحل ساخت و نیز متریال های استفاده شده می باشد که در نهایت بتواند مخاطب نهایی که مالکان و سرمایه گذاران آتی خواهند بود را ترغیب نماید. 

اگر شما هم برای ساخت فیلم صنعتی و تیزر تبلیغاتی از پروژه های عمرانی نیاز به تیم حرفه ای فیلمسازی دارید ما می توانیم بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان آوریم.

نمونه کارهای مشابه

برای دیدن نمونه کارهایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.