وبلاگ

فیلم صنعتی از مرکز درمانی آسمان

فیلم صنعتی ساخت بیمارستان آسمان که در شهر جدید هشتگرد در حال ساخت است، شامل تصویربرداری از بخش های مختلف پروژه و مراحل ساخت آن و همچنین نماهای متنوع هوایی و  مصاحبه با مدیران و سرمایه گذاران این پروژه می باشد.

از جمله خدمات ارائه شده در این پروژه:

  • تهیه سناریو و برنامه ریزی تولید 
  • تصویربرداری هوایی
  • ساخت فیلم صنعتی
  • تهیه انیمیشن 3D

همچنین در این فیلم صنعتی از ساخت مرکز درمانی آسمان، سعی بر آن داشتیم که ضمن معرفی ابعاد پروژه براهمیت آن به لحاظ محل قرارگیری و استانداردهایی که در ساخت آن رعایت شده تاکید نماییم.

هدف از تهیه فیلم صنعتی ساخت بیمارستان و مراکز درمانی جذب پزشکان و سرمایه گزاران حوزه بهداشت و درمان برای سرمایه گذاری در این پروژه می باشد.

در ساخت این فیلم صنعتی تلفیق تصاویر 3D از پروژه و بخش های درحال ساخت آن باعث جذابیت تصاویر شده که از جمله اهداف ساخت این فیلم معرفی همزمان بخش های مختلف و همینطور نمایش تصاویر زیبای اتمام آن می باشد.

نکته ای که همیشه در ساخت این نوع از فیلم های صنعتی از پروژه های عمرانی مورد اهمیت قرار می دهیم، نمایش دقیق   مراحل ساخت و نیز متریال های استفاده شده می باشد که در نهایت بتواند مخاطب نهایی که مالکان و سرمایه گذاران آتی خواهند بود را ترغیب نماید. 

اگر شما هم برای ساخت فیلم صنعتی و تیزر تبلیغاتی از مراکز بیمارستانی و پزشکی نیاز به خدمات دارید 

نمونه کارهای مشابه

برای دیدن نمونه کارهایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.