عکاسی صنعتی از آزمایشگاه کوروش مهرشهر برای چاپ کاتالوگ و بیلبورد.

یکی از مزایای عکاسی صنعتی و تبلیغاتی از فضاهای کاری و به خصوص آزمایشگاه ها و درمانگاه های پزشکی آشنایی مراجعین و بیماران با تجهیزات و امکانات مورد استفاده در این مراکز می باشد که تاثیر بسزایی در ترغیب آنها در استفاده از خدمات دارد.

در عکاسی تبلیغاتی از آزمایشگاه نمایش تجهیزات فنی و بهداشت محیط از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این پروژه تبلیغاتی ضمن تهیه تیزر تبلیغاتی از فضای آزمایشگاه و خدمات ارائه شده عکس های تبلیغاتی نیز از فعالیت پرسونل این مرکز تهیه گردید.

اگر شما هم در حوزه ی پزشکی فعالیت می کنید و یا دارای مراکز و درمانگاه پزشکی هستید می توانید ضمن مشاوره با کارشناسان ما، از خدمات عکاسی تبلیغاتی معین رسانه بهرمند شوید.

نمونه کارهای مشابه

برای دیدن نمونه کارهایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.