ساخت برنامه های رادیویی و تلویزیونی 

ساخت و تولید انواع برنامه های رادیویی|پادکست|تلویزیون اینترنتی به صورت چند زبانه مناسب برای شبکه های تلویزیونی و شبکه های اینترنتی