خانه عطر

خانه عطر

این تیزر تبلیغاتی به سفارش فروشگاه های زنجیره ای خانه عطر به منظور معرفی شعب و حوزه فعالیت ، جهت پخش قبل از فیلم ها در سالن های سینمایی شهر کرج توسط تیم فیلمسازی معین رسانه تولید گردید.

Date

02 بهمن 1393

Categories

تیزر تبلیغاتی