پروژه ها

کلینیک مهرشهر

کلینیک مهرشهر

این تیزر تبلیغاتی به سفارش کلینیک داندانپزشکی مهرشهر با هدف معرفی بخش های مختلف و همینطور کادر پزشکان متخصص این مجموعه سناریوسازی و تولید شده است.

Date

07 مرداد 1399

Categories

تیزر تبلیغاتی

تماس با ما

معین رسانه

کرج مهرشهر

بلوار ارم

برج دارا

02634908975

09212756234

moeinmedia@gmail.com