پروژه ها

آزمایشگاه کوروش

آزمایشگاه کوروش

تیزر تبلیغاتی آزمایشگاه کوروش با هدف نمایش ارائه خدمات آزمایشگاهی از قبل از تولد و تا میانسالی و کهن سالی توسط شرکت معین رسانه ساخته و تولید شده است.

Date

07 مرداد 1399

Categories

تیزر تبلیغاتی

تماس با ما

معین رسانه

کرج مهرشهر

بلوار ارم

برج دارا

02634908975

09212756234

moeinmedia@gmail.com