پروژه ها

مسجد آقابزرگ کاشان

مسجد آقابزرگ کاشان

در عکاسی معماری نمایش زیبایی های یک بنا اهمیت بسزایی دارد. مسجد آقا بزرگ کاشان به لحاظ سبک معماری و نمای آجری بنایی زیبا و منحصر بفرد است.

Date

05 مرداد 1399

Categories

عکاسی معماری

تماس با ما

معین رسانه

کرج مهرشهر

بلوار ارم

برج دارا

02634908975

09212756234

moeinmedia@gmail.com