ساخت تیزر صنعتی از چاپ مسعود

ساخت تیزر صنعتی از چاپ مسعود

تیزر تبلیغاتی چاپ مسعود در راستای تکمیل زنجیره های تبلیغاتی هدف گذاری شده در کمپین تبلیغاتی برای مجتمع صنایع چاپی مسعود در سال 1395 توسط واحد فیلم سازی آژانس تبلغاتی معین رسانه تهیه و تولید گردید.

Date

03 بهمن 1393

Categories

ساخت تیزر تبلیغاتی