نمای داخلی مسجد آقابزرگ کاشان

نمای داخلی مسجد آقابزرگ کاشان

معماری سنتی ایرانی را می توان بدون شک یکی از سبک های معماری اصیل و کهن در جهان نامید سبکی که غیر از نگاه مهندسی نگاه زیبایی شناسانه آن هم در خور توجه و اهمیت است این عکس از نمای داخلی مسجد آقا بزرگ کاشان ثبت شده که برای ثبت آن از تکنیک اچ دی آر استفاده شده است.

Date

20 خرداد 1400

Categories

عکاسی معماری