شرکت فردآور آزما ایرانیان

شرکت فردآور آزما ایرانیان

این فیلم صنعتی به سفارش شرکت فردآور آزما و با هدف معرفی بخش های مختلف این کارخانه و نیز محصولات تولیدی توسط این شرکت توسط شرکت معین رسانه به دو زبان فارسی و انگلیسی تولید شده است.

Date

07 مرداد 1399

Categories

فیلم صنعتی