کلینیک مهرشهر

کلینیک مهرشهر

این تیزر تبلیغاتی به سفارش کلینیک داندانپزشکی مهرشهر با هدف معرفی بخش های مختلف و همینطور کادر پزشکان متخصص این مجموعه سناریوسازی و تولید شده است.

Date

07 مرداد 1399

Categories

تیزر تبلیغاتی