عکاسی از برند اسمو محصول شرکت DJI

عکاسی از برند اسمو محصول شرکت DJI

عکاسی از اساتابلایزرموبایل برند اسمو محصول شرکت DJI به سفارش فروشگاه دیدبرتر برای عکاسی از این محصول سعی شده تا عملکرد این محصول که کاهش حرکات موجی شکل لرزش دست و تبدیل آن به حرکات نرم تر برای فیلمبرداری با گوشی موبایل است در یک فریم استفاده شده انتخاب رنگ لرزش نا خواسته قرمز و نتیجه نهایی برای لرزش تصویر با موجی به رنگ آبی نمایش داده شده است.

Date

31 خرداد 1399

Categories

عکاسی تبلیغاتی