فیلم صنعتی صنایع غذایی بهشهر

فیلم صنعتی صنایع غذایی بهشهر

این فیلم به سفارش واحد HSE شرکت صنایع غذایی بهشهر و به صورت دوزبانه(فارسی و انگلیسی) توسط دپارتمان فیلمسازی آژانس تبلیغاتی معین رسانه تهیه و تولید گردید.

Date

03 بهمن 1393

Categories

فیلم صنعتی