معین رسانه

فیلمهای صنعتی

فیلم کوتاه می تواند همچون داستان کوتاه و ویدئو کلیپها جایی برای خود در دل مخاطب عام باز کند به شرط آنکه در وهله اول مخاطب عام را هدف بگیرد و در مرحله بعد دلمشغول مخاطب خاص نیز باشد.

به طور کلی فیلم کوتاه صنعتی شامل معرفی امکانات و خدمات وقابلیت های مراکز تولیدی وصنعتی می باشد که به منظور در اختیار قراردادن این فیلم به مشتریان به صورت یک کاتالوگ تصویری ویا قراردادن برروی سایت ساخته می شود.زمان این برنامه ها می تواند بین چند دقیقه تا چند ساعت بسته به نوع فعالیت باشد.

ساخت فیلم های صنعتی باتکنیک تایم لپس :

نوعی از گونه فیلم های مستند به شمارمی آید که می تواند فرآیند ومراحل ساخت وتولید پروژه های عمرانی که بعضاً ماه ها به طول می انجامد درمدت چند دقیقه به نمایش بگذاردوشیوه ای نوین در تکنیک ساخت فیلم های مستند به شمار می آید.

لینک های مفید