معین رسانه

هدف از تبلیغات چیست؟

به زبان ساده، تبلیغات آرزو و هوس یک محصول و یا نام جدید و معروف را ایجاد می کند. هدف از تبلیغ آن است که به گونه ای با تجارب خرید در مصرف کننده، رابطه برقرار شود. وقتی افراد چیزی می خرند، تصمیماتی اساسی در مورد نیازشان، هزینه آن کالا و ارزش آن محصول می گیرند. یکی از مورد قبول ترین مدل هایی که رفتار مصرف کننده را تجزیه و تحلیل می کند، مدل زیر است که گام های متوالی برای خرید را به نحو زیر می داند:

۱/ شناخت مسئله: مصرف کننده تصمیم می گیرد که نیازمند چیزی است.

۲/ جستجو: مصرف کننده در مورد راه های برآورده کردن نیاز خود، اطلاعات جمع آوری می کند.

۳/ ارزش گذاری گزینه های رقیب: مصرف کننده، نکات مثبت و منفی جایگزین ها را ارزش گذاری می کند.

۴/ تصمیم گیری: مصرف کننده تصمیم می گیرد که چه چیزی بخرد.

۵/ خرید: او کالای مورد نظر خود را می خرد.

۶/ ارزش گذاری پس از خرید: مصرف کننده ارزیابی می کند که آیا چیزی که خریده است، دقیقاً نیاز او را برطرف می کند.

تبلیغات موفق، تبلیغاتی است که سعی می کند به یکی از این مراحل متصل شود. در دنیای مدرن، تبلیغات برای غذا، لباس، حمل و نقل و سرپناه صورت نمی گیرد، بلکه برای نوع خاصی از غذا مثلاً سوپ کمپل و نوعی بخصوص از لباس مثلاً لباس های جین لویس و یا ماشینی مخصوص مثل نیسان و صورت می گیرد

آگهی بازرگانی (Commercial broadcasting) چیست؟

آگهی بازرگانی پخش معمولی است که برای سود و منفعت مورد استفاده قرار می گیرد. این به طور عادی با وقفه ایجاد کردن در میان برنامه های عادی و پخش آگهی بازرگانی صورت می گیرد.

آگهی های بازرگانی نوع غالب پخش برنامه دربسیاری از کشورها می باشد که اگرچه در بسیاری از جاها مورد استفاده قرار می گیرد اما بیشتر در پخش همگانی که شامل پخش برای کمک مالی به پخش و گیرنده های خصوصی, محل های همگانی و کمکهای دولتی می شود.

در هر ساعت پخش به طور معمول 10 الی 20 دقیقه برای آگهی های بازرگانی مشخص می شود.

در بسیاری از سرویس های پخش پولی وجود دارد مانند تلویزیون های کابلی, رادیو کابلی, تلویزیون ماهواره ای و رادیو ماهواره ای. اگر چه سرویس هایی هم وجود دارند که بدون هیچ تبلیغاتی هستند که با ثبت نام بصورت پرمیوم برای سرویس رادیو یا تلویزیونی خاصی صورت می گیرد از این سرویس ها می توان HBO و Showtime را نام برد

لینک های مفید