معین رسانه

تجهیزوراه اندازی استودیویی

   از جمله فعالیت های این شرکت درزمینه فنی رسانه: 

  •     خرید لوازم وتجهیزات، طراحی ،نصب و راه اندازی استودیوهای صدابرداری و تصویربرداری ،
  • تجهیز و راه اندازی واحدهای سیار تلویزیونی ورادیویی.

  • نصب وتجهیز سیستم های تصویربرداری درسالن های همایش.

  • نصب وتجهیز سالن های سینمایی.

  • تجهیز سیستمهای صوتی وتصویری در سالن های کنفرانس.

  • تجهیز کلاس های درسی به سیستمهای نمایش تصویر(پروجکشن)

 

نمای داخلی واحدسیارتلویزیونی

 

 تجهیز سیستمهای صوتی سالنهای کنفرانس

 

استودیوهای رادیویی وتلویزیونی وموسیقی

 


 

 

 

 

 

 

 

 

لینک های مفید