معین رسانه

سفارش تیزر رادیویی وتلویزیونی

جهت سفارش ساخت تیزرهای تبلیغاتی رادیویی ، تلویزیونی واینترنتی خود می توانید با شماره تلفن های واحد ثبت سفارش وشماره های

09127993409-09212756234 تماس حاصل فرمایید. 

 

لینک های مفید