معین رسانه

تیزرهای رادیویی

نمونه تیزرهای رادیویی

به زودی...

 

ساخت تیزردرکرج وتهران

ساخت تیزر تبلیغاتی درکرج وتهران

دنیای امروز دنیای رسانه های نوین دیداری وشنیداری است ،دردنیای امروز نقش واثراین رسانه ها به ویژه سینماوتلویزیون درپخش آگهی های تبلیغاتی وجذب مخاطبان وفروش بیشترمحصولات وخدمات شرکت های تجاری برهیچ کس پوشیده نیست،تا آنجا که می توان به نقش رسانه های تصویری به خصوص سینما وتلویزیون  با این جمله از والت دیزنی تهیه کننده وبنیان گذار مشهور کمپانی( Walt Disney Company) اشاره کرد که میگوید" ازبین تمام ابتکارات مابرای ارتباط جمعی،تصاویر همچنان قابل فهم ترین زبان دردنیاراسخن می گویند."

شرکت تبلیغاتی معین رسانه مفتخراست باتمرکز بر تخصص اصلی خود یعنی ساخت وتولید تیزرهای تبلیغاتی سینمایی وتلویریونی خدمات نوین وحرفه ای خود رادراختیار آگهی دهندگان محترم وصاحبان صنایع ومراکز تجاری قراردهد.

شرکت های تولیدی وصنعتی ،بنگاه های اقتصادی ،مراکزتجاری وتفریحی و...برای نمایش ودیده شدن محصولات وامکانات وتوانمندی های خویش نیاز به تیزرهای تبلیغاتی دارند.تیزرهای سینمایی وتلویزیونی به دلیل دراختیارگرفتن دو حس بینایی وشنوایی مخاطبان بیشترین تاثیر را برروی آنها دارند حال اگر یک تیزر به صورت حرفه ای و منطبق با اصول فیلمسازی تبلیغاتی ساخته شوددرذهن وفکر حک شده وموجب میشود تا مصرف کنندگان آن محصولات وخدمات راانتخاب کنند.

نباید فراموش کرد که تبلیغات هزینه نیست بلکه یک سرمایه گذاری است ویک تیزر خوب به کسب وکار شما قوت می دهد.

..................................................................GOOD TEASER EMPOWERS YOU

برای سفارش ساخت تیزرهای تبلیغاتی خود باکارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.مشاوران مابرای نمایش نمونه کارها وارائه طرح ها وسناریوهای تبلیغاتی مناسب شما به حضور خواهند رسید.

تلفن تماس مشاوره:09212756234

 

لینک های مفید