تبلیغات تلویزیونی گسستگی پخش برنامه تلویزیونی است که با پرداخت پول سازمانی این برنامه که شامل پیام بازرگانی است پخش می شود. درامد های تبلیغاتی برای شبکه های خصوصی از مهمترین منابع درامد و سرمایه برای ساخت برنامه های تلویزیونی به شما رمی روند. تبلیغات تلویزیونی تاثیر بسزایی در بینندگان دارد که در بسیاری از جهات مورد استفاده قرار می گیرد. اهمیت تبلیغات های تلویزیونی برای همه روشن است که در بعضی کشورها مانند ایالات متحده آمریکا برای یک سیاستمدار در یک رای گیری پیروزی بدون هزینه برای تبلیغات های تلویزیونی غیر ممکن است, در بعضی دیگر مانند فرانسه تبلیغات سیاسی فقط محدود به تبلیغات تلویزیونی است و در بعضی دیگر مانند نروژ تبلیغات تلویزیونی سیاسی کاملآ ممنوع است.

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید.

تماس با ما

معین رسانه

کرج مهرشهر

بلوار ارم

برج دارا

02634908975

09212756234

moeinmedia@gmail.com