عکاسی و تصویربرداری هوایی


این شرکت با دراختیارداشتن انواع هلیکوپترهای کنترلی با ابعاد وقابلیت های متنوع با هدف تصویربرداری وعکاسی از مراکز صنعتی عظیم ،پالایشگاه های نفتی ،بناها و پروژه های ساختمانی ،جشن ها وهمایش های عمومی ونیز لوکیشن های دریایی و... که امکان تصویربرداری برروی زمین محیا نباشد ونیز ثبت تصاویر منحصربه فرد آماده همکاری وخدمت رسانی می باشد.
برای انجام پروژه های نمای هوایی محل و زمان پرواز بسیار اهمیت دارد که باید توسط کارشناسان ما بررسی و مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت نبود موانع و یا عدم ممنوعیت پرواز طبق برنامه زمانبندی شده پرواز صورت خواهد گرفت.

جهت هماهنگی با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید